Kalite Politikamız

Alex Stewart Denetim ve Analiz Hizmetleri Ltd. Şti. olarak kalite varılması gereken bir hedef değil, devamlı gelişme ve süreklilik gösteren bir süreçtir. Bu çerçevede çalışanlarımızın ve çalışma süreçlerimizin gelişimine sürekli yatırım yapmaya devam ediyoruz.

AMACIMIZ;

Temel amacımız, yasal şartlar ve standartlar çerçevesinde müşterilere sunduğumuz hizmetlerde oluşturduğumuz güvenin sürekliliğini sağlamaktır.

PRENSİPLERİMİZ;

 • Tarafsızlık,
 • Güvenilirlik,
 • Hızlı, doğru ve yerinde hizmet,
 • Tüm müşterilere eşit hizmet,

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Müşterilere sunulan hizmetlerin firmamızda uygulanan kalite yönetim sistemi standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmesi,
 • Yönetim sistemimizi ölçülebilir ve izlenebilir bir şekilde sürekli olarak gözden geçirilmesi ve potansiyel risk ve fırsatları hedeflerimiz doğrultusunda yöneterek performansımızın artırılması,
 • Muayenelerin doğruluğu ispatlanmış metod ve cihazlarla yapılarak sonuçlarının en kısa süre içerisinde doğru ve güvenilir olarak verilmesini,
 • Müşteri memnuniyetinin esas alınması,
 • Sunulan hizmetlerde tarafsızlık, eşitlik, bağımsızlık ve müşteri bilgilerinin gizliliği esasının uygulanması,
 • Gözetim ve personel kalitesini arttırmak amacıyla, eğitim ve bilimsel gelişmelerin takip edilerek uygulamaya alınması,
 • Çalışanlarımızın; Kalite Yönetim Sistemimizi, politikamızı ve hedeflerimizi öğrenmesi, uygulaması ve eksikliklerinin giderilerek kalitede sürekliliğin sağlanması,
 • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatını etkin bir şekilde uygulayarak, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamının sağlanması,

Bu ilkeler ışığında, müşterilerimizi beklentileri ve gereksinimleri doğrultusunda memnun etmeyi; hizmetlerimizi, sözleşme gerekleri, şartnameler, kalite yönetim sistemleri standartları, ilgili mevzuat, yasal şartlar ve şirket kuralları çerçevesinde sunmayı taahhüt ederiz.


Levent DELİBAŞI
GENEL MÜDÜR