Kalite Politikamız

  • Müşterilere sunulan hizmetlerin TS EN ISO/IEC 17020:2012 Standardına uygun olarak gerçekleştirilmesi,
  • Muayenelerin doğruluğu ispatlanmış metod ve cihazlarla yapılarak sonuçlarının en kısa süre içerisinde doğru ve güvenilir olarak verilmesi,
  • Müşteri memnuniyetinin esas alınması,
  • Sunulan hizmetlerde tarafsızlık, eşitlik, bağımsızlık ve müşteri bilgilerinin gizliliği esasının uygulanması,
  • Gözetim ve personel kalitesini arttırmak amacıyla, eğitim ve bilimsel gelişmelerin takip edilerek uygulamaya alınması,
  • Çalışanlarımızın Kalite Yönetim Sistemimizi öğrenmesi, uygulaması ve eksikliklerinin giderilerek kalitede sürekliliğin sağlanması,

Bu ilkeler ışığında, müşterilerimizi beklenti ve gereksinimlerine göre memnun etmeyi, hizmetlerimizi sözleşme gerekleri, şartnameler ve şirket kuralları çerçevesinde sunmayı taahhüt ederiz.


Levent DELİBAŞI
GENEL MÜDÜR

© Copyright 2016 Alex Stewart Tüm hakları saklıdır - Privacy Policy
web tasarım