Kalite Politikamız

  • Müşterilere sunulan hizmetlerin, firmamızda uygulanan kalite yönetim sistemi standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmesi,
  • Muayenelerin doğruluğu ispatlanmış metod ve cihazlarla yapılarak sonuçlarının en kısa süre içerisinde doğru ve güvenilir olarak verilmesi,
  • Müşteri memnuniyetinin esas alınması,
  • Sunulan hizmetlerde tarafsızlık, eşitlik, bağımsızlık ve müşteri bilgilerinin gizliliği esasının uygulanması,
  • Gözetim ve personel kalitesini arttırmak amacıyla, eğitim ve bilimsel gelişmelerin takip edilerek uygulamaya alınması,
  • Çalışanlarımızın Kalite Yönetim Sistemimizi öğrenmesi, uygulaması ve eksikliklerinin giderilerek kalitede sürekliliğin sağlanması,
Bu ilkeler ışığında, müşterilerimizi beklentileri ve gereksinimleri doğrultusunda memnun etmeyi; hizmetlerimizi, sözleşme gerekleri, şartnameler, kalite yönetim sistemleri standartları, ilgili mevzuat, yasal şartlar ve şirket kuralları çerçevesinde sunmayı taahhüt ederiz.


Levent DELİBAŞI
GENEL MÜDÜR