Tehlikeli Madde Gözetim Hizmetleri Uygunluk Belgesi (TMGHUB)

Tehlikeli yüklerle ilgili gözetim hizmeti faaliyetinde bulunacak gözetim şirketlerinin yetkilendirilmesi hakkında yönergenin yürürlüğe girmesinin ardından kurumumuzun uygunluğu belgelendi.

Alex Stewart Denetim ve Analiz Hizmetleri’nin uygunluğu mevcut faaliyet alanları olan;

IMDG kod (Deniz yoluyla taşınan tehlikeli yüklere ilişkin uluslararası kod),

CTU kod (Yük taşıma birimlerinin paketlenmesi için uygulama kodu),

IMSBC kod (Uluslararası denizcilik katı dökme yükler kodu),

Gemiye dair faaliyetler,

Hurda yüklere dair faaliyetler,

Alanlarını kapsamaktadır.