Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri İşletme Yetki Belgesi

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği esaslarına göre faaliyetlerimizin uygunluğu belgelendirilmiştir.